PECOTOX PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 01 November 2007

 

PROCEDURA DE EVALUARE ECONOMICA A RETENTIEI POLUANTILOR TOXICI STABILI IN SISTEME FLUVIALE

 

Dincolo de optiunea utilizarii metodelor care isi propun remedierea zonelor contaminate cu poluanti toxici stabili, un rol cheie in controlul acestui tip de poluare il are managementul ecosistemelor antropizate care functioneza ca sursa de poluare in bazinele hidrografice, precum si cel al ecosistemelor naturale si seminaturale care functioneaza ca tampon intre sistemele sursa si cele receptoare. In acest context, proiectul se adreseaza urmatoarele prioritati:

3.3.1 Diversitatea biologică, geologică şi ecologică la nivel local, regional şi naţional (caracterizare, identificarea factorilor de comandă şi presiune, identificarea funcţiilor componentelor diversităţii biologice, geologice şi ecologice, evaluarea socială şi economică)

3.1.3 Mecanisme economice şi sociale de prevenire şi combatere a poluării pe principalii factori de mediu

3.3.5 Crearea bazelor de date şi meta-date georeferenţiate, a modelelor matematice şi a infrastructurii ciclului decizional, destinată conservării, reconstrucţiei şi utilizării durabile a componentelor diversităţii biologice şi ecologice.

Proiectul isi propune un obiectiv cu relevanta regionala, cu rezultate direct aplicabile pentru managementul bazinelor hidrografice, un obiectiv cu relevanta la nivel de complex local, ale carui rezultate sunt direct utilizabile pentru managementul zonelor umede din structura sistemului fluvial. Al treilea obiectiv foloseste cunoasterea expert obtinuta in cadrul primelor doua obiective pentru cuantificarea efectelor economice pozitive si negative ale retentiei poluantilor toxici stabili in sistemele tampon din structura sistemului fluvial. Cele trei obiective sunt:

Obiectivul 1: Evaluarea si modelarea matematica a stocurilor si fluxurilor regionale de poluanti toxici stabili in bazinele hidrografice contaminate.

Obiectivul 2: Modelarea matematica a retentiei si efectelor economice ale poluantilor toxici in complexele de ecosisteme cheie ale sistemului fluvial.

Obiectivul 3: Consultarea utilizatorilor finali, elaborarea si experimentarea procedurii pentru asistarea deciziilor cu privire la managementul poluantilor toxici stabili in sisteme fluviale.

Obiectivele vor fi atinse printr-o cercetare interdisciplinara moderna implementata de un consortiu de sase institutii cu traditie in domeniu, intre care si un institut de matematica aplicata care va permite utilizarea pe scara larga a modelarii matematice in rezolvarea problemelor abordate in proiect. Utilizatorii finali de nivel national, regional si local ai sistemului expert produs in proiect sunt explicit consultati in cadrul activitatilor de dezvoltare al acestuia.

Pagina WEB a proiectului

Last Updated ( Thursday, 17 June 2010 )
 
< Prev