MECOTER PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 01 November 2007

MODELAREA UNOR MECANISME CHEIE IMPLICATE IN MOBILITATEA METALELOR IN ECOSISTEME TERESTRE SI DE ZONA UMEDA

 

Proiectul se situeaza la convergenta a trei directii disciplinare: biogeochimia metalelor, ecotoxicologia metalelor si modelarea matematica a bioremedierii zonelor contaminate. O prioritate majora in biogeochimia metalelor este cuplarea cunoasterii la scari micro cu cea despre procesele de ciclare a metalelor la scara sistemelor socio-ecologice. O prioritate de cercetare in ecotoxicologia metalelor este extinderea cunoasterii despre efectele metalelor prin cercetari in ecosisteme si complexe de ecosisteme reale, de scara mare.modelarea in bioremediere este o directie de cercetare in sine, strans legata de cele anterioare deoarece: 1) siturile contaminate sunt complexe de ecosisteme, 2) modelarea presupune existenta unor cunostinte de biogeochimie si ecotoxicologie, actiunile de bioremediere pot fi vazute ca experimente in situ relevante pentru studierea ciclarii si a efectelor metalelor. In acest context, proiectul propune construirea unui portofoliu coerent de modele holiste si mecaniciste la scari mezo si macro despre ciclarea metalelor in doua complexe de ecosisteme: unul intens poluat, celalalt cu poluare moderata. Nivelul mezo este abordat pe cale experimentala folosind lisimetre cu sol neperturbat, iar nivelul macro este abordate prin cercetare in teren a circuitelor biogeochimice locale. Dincolo de caracterul de cercetare fundamentala rezultatele proiectului vor fi direct relevante pentru probleme practice cum sunt evaluarea riscului toxicologic si ecotoxicologic, strategii de bioremediere si proiectarea metabolismului sistemelor socio-ecologice. Proiectul va fi implementat in stransa cooperare cu un consortiu german de centre de cercetare din domeniul biogeochimiei metalelor in zone contaminate.

Pagina WEB a proiectului

Last Updated ( Saturday, 24 July 2010 )
 
< Prev   Next >