METAGRO PDF Print E-mail
Written by Florian Bodescu   
Friday, 18 September 2009
In acest proiect ne propunem sa implementam in Romania directiile de cercetare recent identificate pe plan European in cadrul Actiunii Concertate Europene AROMIS (Assessment and Reduction of heavy metal input into agro-ecosystems), din al carei consortiu European au facut parte doi dintre partenerii acestui proiect. Din perspectiva PNCDI2 proiectul se adreseaza urmatoarelor prioritati:
5.1.9 Diminuarea reziduurilor si contaminantilor din întreg lantul alimentar.
5.1.17 Cercetare interdisciplinara privind corelatiile sol, planta, animal, aliment si om
3.3.5 Crearea bazelor de date si meta-date georeferentiate, a modelelor matematice si a infrastructurii ciclului decizional, destinata conservarii, reconstructiei si utilizarii durabile a componentelor diversitatii biologice si ecologice.
Obiectivele proiectului sunt urmatoarele:
Obiectivul 1: Evaluarea bilantului de metale la nivel national si regional
Obiectivul 2: Optimizarea managementului integrat la nivel de ferma în functie de continutul de metale grele din sol si plante
Obiectivul 3: Elaborarea sistemului de alerta la nivel national.
Obiectivele vor fi atinse printr-o cercetare interdisciplinara implementata de un consortiu de cinci institutii prin centre de cercetare specializate atât în utilizarea modelarii matematice si a tehnicilor de teledetectie în asistarea deciziilor, cât si în optimizarea tehnologiilor de productie. Produsele finale ale proiectului sunt:
1) un sistem expert pentru nivel ferma privind optimizarea elementelor tehnologice în conditiile prezentei metalelor grele, experimentat si validat, 2) Un sistem de alerta de nivel national privind modificarile riscului asociat mobililitatii metalelor ca urmare a variatiei factorilor de comanda naturali si umani de scara mare, experimentat si verificat. Utilizatorii finali de nivel national, regional si local ai produselor proiectului sunt explicit consultati in cadrul activitatilor de dezvoltare a acestora. Un rezultat final care va deschide noi perspective de cercetare aplicativa este si 3) Cai de optimizare a sistemului de monitoring al solurilor si modalitati de cuplare a acestuia cu alte sistem de monitoring în vederea alimentarii unui sistem informational integrat.
 
Last Updated ( Friday, 18 September 2009 )
 
< Prev   Next >