Home arrow Members arrow CS1 Dr. Florin Stanciulescu
CS1 Dr. Florin Stanciulescu PDF Print E-mail
Written by Florian Bodescu   
Tuesday, 10 February 2009

 Florin Stanciulescu                                                          

Nationalitate: Româna

Detalii: Florin   Stănciulescu   este  absolvent   al   Universităţii Politehnica Bucuresti - fost IPB, Facultatea de Electrotehnică, din anul 1952. A obtinut titlul de doctor inginer în anul 1970, la aceeaşi instituţie de învăţămant cu lucrarea "Contribuţii la analiza circuitelor  şi mediilor neliniare cu ajutorul convoluţiei în planul complex", mentor şi conducător stiinţific fiind  Acad. Prof. Dr. Ing. Remus Răduleţ. 

Dr. ing.  Florin Stănciulescu a intrat în cercetarea ştiinţifică în anul 1954 şi a trecut prin toate treptele din cercetare, în ordine cronologică: Cercetător ştiinţific - 1954 (ICPE); Cercetător principal gr.III - 1960 (ICPE); Cercetător principal gr.II - 1972 (ICI); Cercetător principal gr.I - 1990 (ICI); Sef laborator de cercetare - 1991 (ICI).

Experienţa acumulată în cercetarea ştiinţifică a sa cuprinde 3 domenii şi perioade distincte:

- electricitate şi magnetism (1954-1960): modelarea şi simularea cu ajutorul calculatorului a circuitelor electrice neliniare, a cimpului electric şi magnetic în medii neliniare;

- automatică şi telemecanică (1960-1970): modelarea, simularea şi optimizarea sistemelor de reglare automată cu elemente neliniare, stabilitatea sistemelor neliniare;

- informatică (1970-2002): modelarea sistemelor mari, complexe; metode şi tehnici de simulare si control al sistemelor de mare complexitate; sisteme bazate pe cunostinţe şi sisteme expert pentru modelare, simulare şi control; sisteme telematice.

In anul 1970 a efectuat un stagiu  de specializare în informatica la Compagnie Internationale pour l'Informatique, Franta (cu durata de 6 luni).A coordonat şi a contribuit în mod esenţial la  realizarea unor proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă.

Din cercetarea fundamentală cităm:

 •  Teoria sistemelor mari,
 •  Modelarea şi simularea bazată pe  cunostinte,
 •  Modelarea matematico-euristica a sistemelor complexe, incluzand modele cu structuri eterogene: numerice, fuzzy, euristice,
 •  Modelarea sistemelor de  mare complexitate, stabilitatea si riscul sistemelor de mare complexitate.

 

Din domeniul cercetarii aplicative citam:

 • Sistem experimental pentru  modelarea şi simularea bazată pe cunostinte,
 • Modelarea şi  simularea sistemelor ecologice cu aplicatie la ecosistemul Delta Dunarii, ecosistemul Litoral, ecosistemul sol, ecosistemul forestier, difuzia poluantilor chimici industriali in atmosfera s.a.,
 • Modelarea, simularea şi optimizarea sistemelor complexe de comandă electro-hidraulică,
 •  Sistem expert pentru modelarea, simularea şi controlul sistemelor ecologice şi de protectia mediului,
 • Sistem telematic cu aplicaţii în ecologie. A creat Logica Secventiala, care permite descrierea cu acuratete a functionarii automatelor finite, incluzind aici si calculatorul digital.

Este  autor al metodei de analiză a sistemerlor neliniare bazată pe convolutia în planul complex, al unui  principiu de  incertitudine  în  sistemele mari, complexe, al metodei de modelare matematico-euristică, al unui regulator bazat pe prelucrarea cunostinţelor fuzzy, precum şi al unor criterii de stabilitate si evaluare a riscului sistemelor de mare complexitate.

In prezent  interesul său stiintific este  îndreptat  spre teoria sistemelor de mare complexitate, modelarea şi simularea bazată pe  cunostinţe, modelarea matematico-euristica, algoritmi de simulare şi control bazati pe metode matematice şi metode care decurg din inteligenta artificială, precum şi spre aplicarea acestor  concepte la realizarea unui sistem expert pentru modelarea, simularea şi controlul  sistemelor complexe cu aplicatii în  biologie, ecologie, supravegherea şi prezervarea mediului.

Este autorul principal al ECOLIB-Biblioteca de modele de simulare şi control pentru ecologie şi protecţia mediului, dedicată modelarii,  simularii  şi controlului ecosistemelor  acvatice  şi/sau terestre, precum şi difuziei poluanţilor chimici industriali în atmosfera urbană. A realizat, impreună cu colaboratorii, programele de calcul DELTA, HYDRO, SOL, FOREST şi DIFUZIE precum şi un Sistem experimental  pentru modelare, simulare şi control bazat pe  cunostinţe, care includ un set de modele matematice de naturi diferite, algoritmi si programe de calcul integrate într-o  retea. Acest sistem a fost experimentat în cazul şi stemului ecologic Delta Dunării, a unui ecosistem forestier şi în cazul procesului de difuzie a poluantilor chimici industriali în atmosfera orasului Bucuresti, cu rezultate mai mult decit satisfacatoare.

Este deasemenea autorul principal al unui Sistem Expert pentru rezolvarea problemelor complexe de ecologie şi protectia mediului, aplicabil la ecosistemele acvatice, terestre şi controlul calitatii aerului. O alta realizare a sa, în calitate de coordonator al unui colectiv de cercetare din ICI, este un sistem telematic experrimental, cu aplicatii în ecologie şi protectia mediului.

Dr.  Florin Stanciulescu este autorul a patru monografii  de specialitate apărute în Editura Academiei Romane (doua monografii), Editura Tehnica (o monografie) si WIT Press din Anglia (o monografie), şi a peste 150 articole şi comunicări stiintifice de specialitate din teoria şi analiza  sistemelor, modelare, simulare şi control (vezi şi  lista selectivă a lucrarilor publicate, anexată).

A fost de multe ori invitat sa conduca lucrarile unor sectiuni din cadrul unor conferinţe internationale, organizate de prestigioase Asociatii stiintifice cum sunt: IFAC-International Federation of Automatic Control, ECC-European Control Conference IMACS-International Association for Mathematics and Computers in Simulation , EUROSIM-European Simulation Societis Association, ICS-International Association for Computer Simulation, European Union of Control Associations-EUCA, IASTED- International Association of Science, Technology and Development, AMSE-Association of Modelling and Simulation in Enteprise, s.a..

Dr. Florin Stanciulescu este Membru activ al lui New York Academy of Sciences-NYAS, Academia de Stiinţe din New York, care grupeaza Oameni de Stiinta din toata lumea, al EUROSIM – European Simulation Society si al IFAC-TC on Bioprocesses and Biosystems. In acelaşi timp dr.Florin Stanciulescu este  şi preşedintele ROMSIM­ Societatea Romana de Modelare  şi Simulare  care grupeaza peste 100 de specialisti în  domeniu  şi care a organizat pîna în prezent doua Workshop-uri "Modelare  şi Simulare" (1991) şi "Simulare şi Simulatoare" (1993).

A fost membru al  stafului Asociatiei Internaţionale pentru Modelare şi Simulare-AMSE, cu sediul la Lyon Franta. Dr. Florin Stanciulescu este Membru in Staful Editorial al revistei Simulation Modelling: Practice and Theory, editata de Elsevier, precum si al revistei Studies in Informatics and Control şi redactor sef al  publicatiei Revista Romana de Informatica şi Automatica editata de ICI  şi aflata în al 18-lea an de aparitie.Mute dintre lucrarile sale se afla in baza de date ISI Web of Knowledge care este un portal web de notorietate internationalan dar si n biblioteci ca American Congress Library si alte biblioteci universitare .

Subliniem faptul ca biografia dr. Florin Stanciulescu a fost publicata atit in Who’s Who in Science and Engineering (USA) si International Biographical Center (Anglia). In 2005 a fost distins cu Premiul “Grigore Moisil ” al Academiei Romane pentru lucrarea Modelarea Sistemelor de Mare Complexitate.

 

Lista selectiva a lucrarilor publicate in ultimii 10 ani

Dintre publicaţiile relevante ale dr.-ing. Florin Stănciulescu menţionăm: I. Cărţi şi monografii:

 

Analiza si simularea sistemelor neliniare

 

1. Analiza şi simularea sistemelor neliniare. Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1974.

 

 

 

 

 

 

Dinamica sistemelor mari

 

2. Dinamica sistemelor mari. Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1982.

 

 

 

 

 

 

3. Computational Systems Analysis. Elsevier, Amsterdam, 1992 (in colaborare cu mai multi autori)

Modelarea sistemelor de mare complexitate

 

4. Modelarea Sistemelor de Mare Complexitate, Editura Tehnica, Bucuresti, 2003 (lucrare distinsa cu Premiul “Grigore Moisil” al Academiei Romane pe anul 2003)

 

 

 

 

 

 

 Modeling of high complexity systems                                                                                                                                               

5. Modelling of High Complexity Systems with Applications, WIT Press, Southampton, Boston, 2005 (insotita de CD )(Recenzii semnate de catre Prof. C. V. Negoita in Kybernetes 2006 si Environmental Modelling and Software 2006, Dr. F. Hartescu in Simulation News Europe, august 2006 Anthony Bova – fizician, in Landscape Ecology, March 2007 a.s.o.)

 

 

 

 

 

II. Articole publicate in reviste şi comunicări ştiinţifice publicate in volume (din 1990 pina in prezent): 
 • A Knowledge-Based Method for Simulation and Control of Complex Systems. Application to Natural Systems. In: Proceedings Intern. AMSE Conference “Signals & Systems”, Cetinje, Yugoslavia, Sept 3-5, 1990, vol.2, 3-25. 
 • The Simulation and Control of Large Scale Systems by Using a Knowledge-Based Controller. Methodology and Application to Power System. In: Proceedings Intern. AMSE Conference “Signals & Systems”, Warsaw, Poland, July 15-17, 1991, vol. 2, 3-18.
 • Design Methods of Control Systems. In: Proceedings of the IFAC Symposium, Zurich, Switzerland 4-6 September 1991, 783-788.
 • Modelling, Simulation and Control of Large Scale System by Using a Knowledgw Processing Technique. In: Proceedings Intern. AMSE Conference “Signals & Systems”, Geneva (Switzerland), June 17-19, 1992, vol. 1, 105-121.
 • The Control of Complex Systems by Using a Knowledge Processing Technique. In: Proceedings of European Control Conference, ECC’93, Groningen, The Netherlands, 1993, 1898-1903.
 • Advanced Control of Large Scale & Complex Systems by Using a a Knowledge-Based Controller. Methodology and Application. In: Proceedings Intern. AMSE Conference “Signals & Systems”, London,UK, Sept 1-3, 1993, vol. 2, 3-14.
 • Hybrid Intelligent Control Systems Using Knowledge-Based & Quantitative Controllers. In: Proceedings of the AMSE Conference on Systems Analysis, Control & Design, AMSE Press, 1994, Lyon, vol. II, 3-14.
 • Hybrid Simulation of Systems: A Knowledge-Based Approach. In: Proceedings of the Conference on Modelling and Simulation' 94 (eds. A.Guasch & R.Huber). Barcelona, Spania, 1-3 iunie, 1994, 116-120.
 • Sistem pentru simulare şI control, bazat pe cunoştinţe (în colaborare cu V. Popa). Revista Romana de Informatica si Automatica,1994, vol.4, nr.1, 7-20.
 • Knowledge-Based Hybrid Simulations of Systems. In: Systems Analysis, Modelling Simulation (A. Sydow, Th. Lux, R.-P. Schäfer, eds.), Gordon & Breach Science Publishers S.A.,1995, vol. 18-19, 413-416.
 • A Hybrid Intelligent Control System Using a Knowldge-Based Controller. In: Proceedings of the 3-th European Control Conference, Universita di Roma “La Sapienza”(A. Isidori ed), 1995, 1613-1618.
 • Simularea şi controlul sistemelor complexe prin interconectarea de metode matematice şi metode ale IA. Aplicaţii la sisteme naturale. In: Seminarul "Sisteme evoluate de asistare a deciziei. Tehnologii inteligente şi impactul lor asupra îmbunătăţirii calităţii deciziei", ICI, noiembrie 1995.
 • Teoria sistemelor: o nouă abordare. In: Revista Română de Informatică si Automatică, 1996, vol. 6, nr. 1, 5-18.
 • Bibliotecă de modele de simulare si control pentru ecologie si protectia mediului. In: Revista Română de Informatică si Automatică, 1996, vol. 6, nr. 4, pp. 23-36 (în colaborare cu: V. Popa, A. Zamfir, M. Mincă).
 • Simulation of Complex Ecological Systems Using a Mathematical-Heuristic Model with Application to Danube Delta System. Lucrare prezentata la Seminarul International Modelling and Simulation of Complex Environmental Problems, Schloss Dagsthul, Germania. In: Environmental Modelling and Simulation (G.R. Carmichael, G.A. Korn and A. Sydow eds.), Gordon and Breach Science Publishers, 1996, 281-302.
 • Modelarea, simularea si controlul sistemelor ecologice complexe. Aplicatie la sistemul Delta Dunarii. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, ICPDD Tulcea, 1996, 23-25 mai (în colaborare cu: V. Popa, A. Zamfir, M. Mincă)
 • Simulation and Control of Environmental Systems Using a Mathematical-Heuristic Model & Algorithm. Comunicare prezentata la International Conference “Development and Application of Computer Technologies to Environmental Studies - ENVIROSOFT 96”, Como (Italia), 1996, 18-20 septembrie. In: Environmental Software (USA) (in curs de aparitie, la Elsevier Science Publishers, BV, Amsterdam).
 • System Theory: A New Approach. Essay on the reconstruction of the system theory. In: Proceedings of the Xth Congress of Cybernetics and Systems, Bucuresti, 1996, 3-4.
 • Sistem de control fuzzy. In: Revista Romana de Informatica si Automatica. vol. 6, nr. 2, 1997, 29-38.
 • Hybrid Modelling of Complex Systems and its Applications in Knowledge-Based Simulation & Control. In: Proceedings of the 15 th IMACS World Congress, Berlin, 1997 (lucrare inclusa in Programul Congresului IMACS’97)
 • Hybrid simulation of control engineering systems and its applications in large complex environmental systems. In: Proceedings Eurosim’ 98 Simulation Congress, (Kaj Juslin, ed), Helsinki, Finland, Vol.2, 261-268, 1998
 • Hybrid modelling of large complex systems under uncertainty conditions. Applications in simulations and control. In: Preprints 8th IFAC/IFORS/ IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems: Theory and applications, Patras-Greece, vol. 1, 109-114, 1998
 • A Hybrid Control System Using a Fuzzy Knowledge-Based Controller and its Application to Control a Complex System. In: Preprints European Control Conference-ECC’99, Karlsruhe, Germany, 1999.
 • Telematic Systems. Applications. In: Revista Romana de Informatica si Automatica, 1999, vol. 9, nr. 2, pp. 7-21.
 • A New Library of Simulation and Control Models with Applications in Ecology and Environmental Protection. In: Revista Romana de Informatica si Automatica, 1999, vol. 9, nr. 2, pp. 51-63 (in colaborare cu: V. Popa, M. Boboc, C. Nichel).
 • Knowledgw-Based Hybrid Simulation and Control of Large Complex Systems. In: Proceedings Computer Based Experiments, Learning and Teaching Conference - Combelet ‘99, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 1999, pp. 65-78.
 • An Expert System for large complex ecological problem solving and environmental protection. In: Proceedings 1999 Western MultiConference-International Conference on Mission Earth, San Francisco, 114-119, 1999
 • A Hybrid Control System Using a Fuzzy Knowledge-Based Controller and its Application to Control a Complex System. In: Preprints European Control Conference-ECC’99, Karlsruhe, Germany, 1999.
 • Telematic Systems. Applications. In: Revista Romana de Informatica si Automatica, 1999, vol. 9, nr. 2, 7-21.
 • O Noua Biblioteca de Modele de Simulare si Control Models cu Aplicatii in Ecologie si Protectia Mediului. In: Revista Romana de Informatica si Automatica, 1999, vol. 9, nr. 2, pp. 51-63 (in colaborare cu: V. Popa, M. Boboc, C. Nichel)
 • Knowledgw-Based Hybrid Simulation and Control of Large Complex Systems. In: Proceedings Computer Based Experiments, Learning and Teaching Conference-Combelet" 99, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 1999, 65-78.
 • Fuzzy Expert System for Large Complex Environmental Problem-solving. In: Studies in Informatics and Control, Vol. 8, No. 4, December 1999, 259-272
 • Simulation and control of large complex environmental systems under conditions of uncertainty and risk. In: Proceedings 2000 Western MultiConference, San Diego, January 2000
 • Mathematical-heuristic Knowledge-based Systems: A New Approach of Simulation and Control Under Uncertainty and Risk. In: Proceedings 16th IMACS World Congress, Lausanne, August, 2000.
 • A Hybrid Intelligent Control System and its Applications to Control High Complexity Systems.In: Proceedings CSCS 13, Bucharest, 2002, pp. 246
 • Simulation and Control of River Delta Ecosystems. Application to Danube Delta. In: Proceedings Eurosim’ 2001 Simulation Congress, Delft, The Netherland, 2001(on CD)
 • Some Problems Concerning a Class of Hybrid Control Systems. In: Proceedings Eurosim’ 2001 Simulation Congress, Delft, The Netherland, 2001(in co-operation with Virginia Ecaterina Oltean – on CD)
 • Mathematical-heuristic Modelling and its Application in High Complexity Systems Simulation. Advanced Tutorial. In: Proceedings Eurosim’ 2001 Simulation Congress, Delft, The Netherland, 2001(on CD)
 • Mathematical-heuristic modelling: a new approach of high complexity systems modelling and its applications. In Preprints IFAC Symposium Large Scale Systems : Theory and Applications. Bucharest, 2001
 • Stability criteria of hybrid control systems and applications. In: Proceedings of European Control Conference_ECC 2001, Porto, Portugsl, 2001 (on CD)
 • Stability of hybrid control systems: criteria of stability and risk analysis In: Proceedings of IFAC World Congress 2002, Barcelona, Spain, 2002
 • A Fuzzy Expert system for simulation and control of high complexity systems with a case studiy. Proceedings Eurosim Congress, Paris, 2004
 • A simulation and control system endowed with artificial intelligence. application to discrete-time manufacturing processes. Proceedings Eurosim Congress, Paris, 2004
 • ECOLIB – A New Library of Models for Simulation and Control of Ecological Systems and Environment Protection. In: Simulation News Europe, issue 44/45, December2005, pp. 22-25
 • The Principle of Uncertainty in High Complexity Systems with Applications to Modelling of Ecological Systems. Workshop Identificarea Sistemelor Socio-Ecologice: Posibilitati si Limite. Bucuresti, 2007
 • Modelarea matematico-euristica a sistemelor de mare complexitate cu aplicatii. In: Revista Romana de Informatica si Automatica, vol. 17, nr. 1. 2008 (in curs de aparitie)
 • Note: Pentru mai multe detalii privind experienţa şi expertiza Dr. Florin Stănciulescu puteţi consulta web site-ul: http://www.ici.ro/ici/homepage/stanciulescu.html

 

Last Updated ( Thursday, 26 March 2009 )
 
< Prev   Next >