Home arrow Members arrow CS3. Dr. Aurora Neagoe
CS3. Dr. Aurora Neagoe PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 December 2007

Aurora NeagoeNationalitate: Româna

Stare civilă:  Casatorita

Data nasterii: 23 Ianuarie 1965

Interese: biogeochimie, bioremediere

 

 

Detalii:


Munca mea de cercetare s-a focalizat pe :

- Biogeochimia azotului în bazinele agricole şi lunca inundabilă a Dunării;
- Biogeochimia metalelor în Rositz/Turingia, Germania (activitate efectuată pe perioada 1995-1999 sub formă de stagii doctorale de minim 6 luni pe an)- Strategii de bioremediere a ecosistemelor terestre poluate cu metale grele (2003-prezent)

Activitate didactica

Lucrari practice cu studenţii: doua semestre în 2003 şi 2004, în cadrul cursului „Erenahrungswissenschaft” susţinut de Prof. Bergmann de la Facultatea de Biologie şi Farmacie Feiedrich Schiller din Jena, Germania;

 

Curs în cadrul masterului indisciplinar „Evaluarea şi Controlul Integrat al Poluării Mediului”organizat de Universitatea din Bucureşti, CREDIS, Departamentul de Tehnologii,  titlul cursului: “Remedierea zonelor poluate”(2007-prezent);

 

Lucrari practice cu studenţii, în cadrul masterului indisciplinar „Evaluarea si Controlul Integrat al Poluarii Mediului”organizat de Universitatea din Bucuresti, CREDIS, Departamentul de Tehnologii,  titlul cursului: “Remedierea zonelor poluate”(2007-2009);

 

Lucrări practice anul I Chimia Mediului , Facultatea de Chimie, în cadrul cursului “Compuşi Organici cu Funcţiuni simple”;

 

Coordonare de lucrări de licenţă şi master.

Recunoaşterea expertizei. Am participat la peste 30 de evenimente ştiinţifice, dintre care la patru ca cercetător invitat şi la 2 ca chairman. Am primit premii pentru cercetare din partea Universităţii din Bucureşti 2006. Am obţinut o bursă Tempus pe o durata de 6 luni in anul 1995, in cadrul masterului interdisciplinar „Ecotehnie”, cu tema “Chimia Mediului”, la Universitatea Friedrich Schiller, Jena/Germania, o altă bursă post doc. Marie Curie pe o perioadă de doi ani, şi una BMBF pe o perioadă de jumătate de an, ambele la aceeaşi universitate Friedrich Schiller, Jena/Germania. Fac parte din organizaţiile profesionale:  Inernational Society of Trace Element Biogeochemistry  (ISTEB) şi “Biogeointeraction group - BGI”- Universitatea Friedrich Schiller, Jena/Germania. Fac parte din Consortiul National pentru Biogeochimia Microelementelor. Am evaluat articole pentru revistele cotate ISI „Chemie der Erde”, „Environmental Radiochemistry” şi „Soil and Plant”. Am evaluat proiecte pentru programele CNCSIS. 

  Activităţi manageriale

  Am manageriat/manageriez pentru Universitatea din Bucureşti şi pentru Universitatea Friedrich Schiller Jena/Germania, următoarele  proiecte de cercetare:

   

   

  experiment

  - Evaluarea Retentiei Metalelor Grele in Insula Fundu Mare, Lunca Dunarii, finantat de CNCSIS, proiect AT;

  - Influence of MIcrofloRA on Heavy Metal CyCLEs and Water Quality (MIRACLE), contract no EVK1-CT-2001-56001;

  - The COntrol of BIOlogical investigation in the decontamination of heterogeneous, slow radioactive GEOsubstrate (COBIOGEO), BMBF financial resources, Germany, contract nr. 02S8294;

  - Decision support system for the rEmediation of heavy Metals pOlluted ecoSystems (DEMOS), FP6-2002-Mobility-11, Marie Curie European Return and Re-Integration Grants (ERG), MERG –CT-2005 – 517913;

  - Coupling of TransgenIc planTs with mycorrhizAl fungi for the remediatioN of heavy metals polluted areas (TITAN), CEEX Modul II, no 3183, Romanian Re-Integration Grants (RRG), proiect de reintegrare;

  - Leaching of Metals from a Contaminated Soil Inoculated with Fungi”, proiect NATO PDD(CP)-(ESP.RIG 982571), proiect de reintegrare;

  - Modelarea matematica a cabonului organic din sol asupra exportului metalelor prin percolare in zone puternic contaminare cu metale, (MODMETAL), CNCSIS -1678;

  - Modelarea unor mecanisme cheie implicate in mobilitatea metalelor in ECOsisteme TERestre si de zona umeda, (MECOTER), contract PNII  nr. 291, Idei, UEFISCU;

  - Procedura de FITOremediere si evaluare a RISCcului in zone contaminate cu metale (FITORISC), contract PNII nr. 31-012, Parteneriat;

  - Procedura de evaluare economica a retentiei poluantilor toxici stabili in sisteme fluviale” (PECOTOX), contract PNII nr. 31-043, Parteneriat;

  - Modernizarea si intretinerea INFRAstructurii CD pentru BIogeochimia Microelementelor (INFRABIM), contract PNII nr. 22, Capacitati, ANCS;

  - Evaluarea bilantului de METale in AGROsistemele din Romania (METAGRO), contract PNII nr. 52-175, Parteneriat;

  - Using MicroBes for the REgulation of heavy metaL mobiLity at ecosystem and landscape scAle (UMBRELLA), collaborative: Small or medium-scale, work programme: 3.1.2. ENV. 2008.3.1.2.1 "Recovery of degraded soil resources" , Coordinator: Prof. Dr. Erika Kothe. 

   

   

  Media 
  Articole in reviste 
  Articole in volume ale unor conferinte 
  Anke, M., Dorn, M., Muller, M., Neagoe, A., Mocanu, H, p. (1999), Mangantransfer in der Nahrungskette des Menschen. 4. Mitteilung: Der Manganverzehr Erwachsener in Abhängigkeit von Geschlecht, Zeit, Lebensraum, Kostform, Alter, Körpergewicht, Jahreszeit und Stillzeit,19. Arbeitstagung "Mengen und Spurenelemente" in Jena, Friedriech-Schiller  Universität, pp. 1030-1037, [ISBN 3-8047-1838-8]
  Anke, M., Illing-Günter, H., Hölzinger, S., Jaritz, M., Glei, M., Muller, M., Anke, S., Trüpschuch, A., Neagoe, A., Arnhold, W., Schäfer, U. (1997), Der Chromtransfer in der Nahrungskette. 2. Mitteilung; Der Chromgehalt pflanzlicher Lebensmittel, 17. Arbeitstagung "Mengen und Spurenelemente" in Jena, Friedrich-Schiller  Universität, pp.894-902, ISBN 3-929526-41-7
  Anke, M., Illing-Günther, H., Röhrig, B., Glei, M., Schäfer, U., Lösch, E., Müller, M., Neagoe, A, Hartmann, E., (1998), Die biologische Bedeutung des Vanadiumgehalt pflanzlicher Lebensmittel,18 Arbeitstagung "Mengen und Spurenelemente" in Jena, Friedriech-Schiller  Universität, pp. 996-1006, ISBN 3-929526-45-X, ISSN 1430-9637
  Anke, M., Scheidt-Illing, R., Muller, M., Erler, M., Mocanu, H., Neagoe, A., Kramer, K., Richter, D., Angelow, L., Seifert, M. (1996), Blei in der Nahrungskette des Menschen eines Teerbelasteten Lebensraumes (Rositz, Thüringen), 16. Arbeitstagung "Mengen und Spurenelemente" in Jena, Friedrich-Schiller  Universität, pp 836-846, ISBN 3-929526-37-9
  Iordache V, S. Cristofor, A. Sirbu, M. Onete, A. Neagoe, M. Adamescu, A. Vadineanu, (1998), The role of the vegetation in the cycling of metals in the Lower Danube floodplain, Proceedings of the 2nd IAD-Macrophyte Group Meeting, pp. 50-60
  Neagoe A., A. Trüpschuch, M. Anke (1997), Zink in der Nahrungskette des   Menschen eines Teerbelasteten Lebensraumes (Rositz, Thuringia), Mengen- und Spurenelemente, Friedrich Schiller Universität-Jena, pp. 874-882, ISBN 3-929526-41-7
  Neagoe A., Iordache V, Mascher, R., Knoch, B., Kothe, E., Bergmann, H. (2006) Lysimeters experiment using soil from a heavy metals contaminated area, 23. Arbeitstagung in Jena, Agricultural, Biological, Environmental, Nutritional and Medical Importance of Macro, Trace and Ultra Trace Elements. Friedrich Schiller Universität, pp.568-575. [ISBN 3-929526-85-9, ISSN 1430-9637
  Neagoe A., V. Iordache (2002), Preliminary assessment of the macrophytes role in the export of metals from Fundu Mare Island, Danube floodplain, Proceedings of the 4th International Symposium on “Metal Elements in Environment, Medicine and Biology”, Timisoara, Romania, pp. 245-251, ISBN 973-620-035-3, ISSN 1583-4204
  Petrova I., Neagoe A., Angelow L. (2004), Transfer of copper along the ecological chain in a semi-mountain pasture area of middle Bulgaria, 22. Arbeitstagung in Jena, Lebensnotwendigkeit und Toxizität der Mengen-, Spuren- und Ultraspurenelemente, pp. 948-952, [ISBN 3-929526-85-9, ISSN 1430-9637
  Vadineanu A., Iordache , V., Neagoe, A., Cristofor, S., Cociug, C., Postolache, C. (2000), ”Research  direction in landscape ecotoxicology” 20. Arbeitstagung "Mengen und Spurenelemente" in Jena, Friedrich- Schiller  Universität, pp. 220-227.
Last Updated ( Monday, 29 November 2010 )
 
< Prev   Next >