Home arrow Members arrow Prof. Dr. Dan Manoleli
Prof. Dr. Dan Manoleli PDF Print E-mail
Written by Florian Bodescu   
Tuesday, 11 December 2007

Prof. Dan ManoleliNationalitate: Româna

Stare civilă:  Casatorit

Data nasterii: 03 OCTOMBRIE 1942

Pozitia actuala:

Profesor asociat, Departamentul de Tehnologii, Universitatea din Bucuresti

CS I - Director Centrul de Studii, Cercetări, Practică de teren şi Servicii ecologice

Coordonarea staff-ului şi cercetatorilor asociati Centrului de Servicii Ecologice al Universităţii din Bucureşti, al cărui director sunt din anul 1999, pentru studii de impact şi politici publice de mediu şi dezvoltare durabilă;

Pregătirea şi elaborarea proiectelor de cercetare, de învăţământ şi de dezvoltare, planurilor de afaceri şi celor de învăţământ pentru noile programe academice şi a altor iniţiative / promovarea gândirii sistemice şi a aplicaţiilor pe teren, promovarea parteneriatelor cu societatea civilă.

Activitati redactionale:

Publicaţii şi Rapoarte:

 • Co-Editor la "Remediu", o revistă trimestrială de mediu, color-100  pagini  distribuită la deţinătorii de interese din Romania, din 1997, Ed.Computer Publishing Center, Bucureşti / ISSN 1453 – 1682
 • Membru în Comitetul de Redacţie al Monografiilor "Fauna României", sub egida Academiei Române
 • Membru în Comitetul de redacţie al Revistei "Mediul înconjurător" lansată de Institutul de Cercetări şi Ingineria mediului, Ministerul Mediului.
 • Contribuţii la 9 Rapoarte, Ghiduri directoare şi Publicaţii ale REC (Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est, 1994-1997
 • Participare La Expediţii de Cercetare Marină: R/V “Calypso”- Iunie 1978; R/V “Antares” Septembrie 1992; R/V “Prof.Vodianitzky” august 1993.
 • Participare la Campaniile Ştiinţifice ale  R/V “Stuful” pe Dunăre (o lună/ an în perioada 1974-1986)

Activitati de consultanta:

 • Consultant la "Rural Formal Education in România" : conditions, issues and development strategies, Bucharest, 2000, Open Society Foundation, Romania (Coord.Mihaela JIGĂU – ISE), 170 pp
 • Consultant la "Action Programme for Environment Protection in Central and Eastern Europe", OECD and World Bank, 1994, Ed.Piktograf, Budapest ISBN 963 8454 06 7, 134 pp.
 • Consultant pentru "Manual de  Oceanologie", D.Ross, Ed.Ştiinţifică, 1977, 220 pp
 • Consultant “Energy Efficiency in Romania GEF, MOTT Foundation  1993 – 1995
 • Consultant al Ministerului Mediului pentru proiectul "Managementul Biodiversităţii în România" Managementul Conservării Biodiversităţii, Project FF022499 / 1999, World Bank / GEF, 2003- 2004

Pozitii in organisme internationale si nationale:

 • International Commission for the Scientific Exploration of the Mediteranea Sea (CIESMM); Raportor şi, ulterior, Vice-preşedinte al Comitetului Ştiinţific Ape pentru Explorarea Mării Mediterane (CIESMM (1976-1982)
 • International Limnology Society (SIL) - membru;
 • Italian Society for Marine Biology - membru;
 • Man and Biosphere Programme (MAB-UNESCO) membru ;
 • International Union of Biological Sciences (IUBS)- secretarul Diviziei de Zoologie Division,
 • IGBP Programme – membru;
 • Comisia Mării Negre (Black Sea Commission) – observator permanent ca preşedinte al BSNN
 • Membru al Team Europe (echipă europeană de comunicatori şi multiplicatori de informaţie în politici europene) in domeniul mediului şi dezvoltării durabile, guvernării şi societăţii civile.
 • Comisia de Ecologie a Academiei Române

 


 

1.TEZA DE DOCTORAT Manoleli D., 1988 - Contribuţii la studiul unor anelide (Polichete, Hirudinee) dulcicole şi salmastre din Dobrogea şi Câmpia Română. Rezumat al tezei de doctorat, 24 pp, Universitatea Bucureşti, Ministerul Învăţământului 

2.CĂRŢI  CĂRŢI ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Manoleli D., 2006Politici de mediu, Ed.Ars Docendi, Bucureşti, ISBN 973-558-277-5 (978-973-558-277-7), 160 pp 

Manoleli D., 2006Taxonomie animală, Ed. Ars Docendi, Bucureşti  ISBN 973–558–276–7 (978-973-558-276-0), 360 pp 

Bulai A., Dima Ana-Maria, Croitoru C., Damian R., Korka M., Manoleli, D. Mihăilescu I., Popescu M., Nica P., Vlăsceanu L., (sub red.A.Miroiu, G.Dincă),  2000 - Aspecte ale finanţării globale a Universităţilor  Ed.PHARE – UNIVERSITAS 2000, Bucureşti, ISBN 973-99025-6-1, 176 pp 

Bulai A., Dima Ana-Maria, Croitoru C., Damian R., Korka M., Manoleli, D. Mihăilescu I., Popescu M., Nica P., Vlăsceanu L., (sub red.A.Miroiu, G.Dincă), 2000 - Asupra unor probleme privind finanţarea de bază a învăţământului superior (sinteză), Ed.Ars Docendi, Bucureşti, ISBN 973-99025-6-1, 76 pp  

Manoleli D., Târhoacă C., Negrei C., Surugiu Adina, Duţu M. 1999 - Aplicarea în România a principiului „poluatorul plăteşte”, Edit.ARS DOCENDI, Bucureşti, ISBN 973-8118-02-6, 104 pp  

Manoleli D., Miroiu A., Dragomirescu L., Radu C., Logofătu Filofteia, Andrăşanu A., Colceag F.,(sub red. Manoleli D., Miroiu A.), 1999 - Regimul actelor de studiu şi politica ocupaţională. Edit.ARS DOCENDI, Bucureşti, ISBN 973-8081-06-8, 85 pp  

Magdolna Toth Nagy, Margaret Bowman, J. Dusik, J. Jendroska, S. Stec, K. van der Zwiep, J Zlinsky, B. Bartha, D. Manoleli (Eds), 1994 - Manualul de participare publică în luarea deciziei de protecţia mediului; practici curente şi posibilităţi viitoare, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Budapest Eds., ISBN : 963 04 4197 7, 184 pp. 

Manoleli  D & Nalbant T.,1976 - Viaţa în Marea Neagră. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 270 pp.  

CĂRŢI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

Niculescu T., Lazareviciute Ieva, Franzke J., Tragl Stephanie, Darulova Marta, Nakrosis V., Vilpisauskas R., Manoleli D., 2005 - Administrative Capacity Building in Prospective and New EU Member States. Reference Guide for Horizontal Integration, Published by NISPAcee, Bratislava, , ISBN 80-89013-22-8, 118 pp ( publicată şi electronic http://www.nispa.sk/_portal/publication_details.php?p_id=100&style=eb) 

Hansen J., Manoleli D., Găldean N., 2001 - Biodiversity Assessment in  Romania, Development Experience Clearinghouse, USAID Documents, New/York, 151 pp 

CAPITOLE DE CARTE 

Manoleli D., 2002 - Phylum AnnelidaViermi inelaţi în : Godeanu S (sub red.). – Determinatorul ilustrat al Florei şi Faunei României, Vol.II Mediul dulcicol Vol II Mediul dulcicol, p.160 – 179, Ed. Bucura Mond, Bucureşti,  ISBN 973-98248-5-4, 371 pp 

Manoleli D., 1995 - Faună, Taxonomie şi Filogenie anumală în: G. Mohan, L. Gavrilă, A. Aredelean şi C. Pârvu, (sub red.), Istoria Biologiei în date p. 137-168, Ed. All, Bucureşti Manoleli D., G. I. Muller, 1995 -  Phylum Annelida – Viermi inelaţi în Godeanu S., Muller G.I. (sub red.) – Detreminatorul ilustrat al Florei şi Faunei României, Vol I Mediul Marin, p.179 – 196, Ed Bucura Mond, Bucuresti, ISBN 973-96889-0-X, 382 pp 

Manoleli D., 1994 - Subsidiarity Principle in Environmental Problems in : E Constantinescu (sub red.): Risk and the Ecological Policy in Romania p 65-74, Nefrit Publishing House, ISBN 973-96594-0-3, 138 pp., Bucharest 

3. PROIECTE DE CERCETARE / STUDII   PUBLICATE 

Ciupagea C., Manoleli D., Niţă V., Papatulică Mariana, Stănculescu Manuela, 2007Strategic directions of sustainable development in Romania, Ed. European Inst., Bucharest, Romania, ISBN 978-973-7736-44-4,  225 pp. 

Melinte I., Mladin Elena-Cerna, Manoleli D.- thematic coord. et al, 2005 - Final Report on the Implementation of Rio Conventions (UNFCC, UNCCD, UNCBD), Project UNDP-GEF: ROM-03-G41, Ed.UNDP, Bucharest, ISBN 92-95047-03-6, 119 pp.. 

Melinte I., Mladin Elena-Cerna, Manoleli D.- coord.tematic  et al., 2005 - Raport final privind implementarea Convenţiilor de la Rio (UNFCCC, UNCCD, UNCBD), Proiect PNUD – GEF ROM-03-G41, Editura PNUD, Bucureşti,  ISBN 92-95047-02-8) 119 pp.,

Melinte I., Mladin Elena-Cerna, Manoleli D.- coord.tematic et al 2005 -  Planul de Acţiune Comun privind Implementarea Convenţiilor de la Rio (UNFCCC, UNCCD, UNCBD), Autoevaluarea Capacităţii Naţionale pentru Managementul Global al Mediului), Ed. Eurografix S.R.L, 30 pp

Manoleli D, coord., Cogalniceanu D., Ciolpan O., Gheorghe Iuliana, Biriş I., Ruşti D., Palcu D 2005 - Third National Report on Convention of Biological Diversity, Romania, UNDP-GEF Project PIMS 3456 – Activity 21, 163 pp, Electronic Publication, http://www.biodiv.org/doc/world/ro/ro.)

 Manoleli D.coord., Virginia Câmpeanu, Luminiţa Chivu, Daniela Giurcă, 2004 - Ierarhizarea priorităţilor de dezvoltare agricolă şi rurală în România. Influenţele noii reforme a Politicii Agricole Comunitare (Setting the Development Priorities for Romanian Agriculture and Rural Sector. The Impact of the new Common Agricultural Policy Reform), Ed. Institutul European din Romania, Bucureşti, Ediţie bilingvă, ISBN 973-7736-13-3,  146 pp 

Manoleli D., N.Găldean, D.Cogălniceanu, M.Nistor, 2004 - Raport de evaluare tematică privind implementarea Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite pentru Diversitate Biologică în România – Proiect PNUD/GEF ROM/03/G41, Editura PNUD, Bucureşti, ISBN 973-87138-3-8, 132 pp 

Băbeanu Narcisa, Blujdea V., Cogalniceanu D., Crutu G., Găldean N., Klebs C., Manoleli D.thematic coord. Mladin Elena-Cerna, Nistor M., Serban Rodica, Vlădescu Gherghina, Zisu Daniela, 2004 - Thematic Assessment Reports for the Implementation of the United Nations Conventions for Climate Change, for Biodiveersity Conservation and to Combat Desertification,  UNDP-GEF, Ed. Focus Multimedia, Bucharest, ISBN 973-87138-2-4, 120 pp 

Manoleli D. coord., A.Andrăşanu, N.Găldean, D.M.Ruşti, Iuliana Florentina Gheorghe,  2003 - Dezvoltarea Prevederilor pentru Conservarea Naturii în România (The development of Provisions for Nature Conservation in Romania), Editura Institutului European din România  Bucureşti, Ediţie bilingvă, ISBN 973-86222-6-3, 181 pp 

Manoleli D.coord., V.Platon, Rodica Stănescu, P. Prisecaru, L.Georgescu, J.Tilly, 2003 - Impactul implementării unor Directive de Protecţia Mediului ale uniunii Europene asupra cîtorva Sectoare Industriale (The Impact of Implementing some EU Environment Protection Directives on Selected Romanian Industries), Editura Institutului European din Romania, Bucureşti, Ediţie Bilingvă, ISBN 973-86222-7-1, 109 pp 

Stănescu Rodica, coord., Ionescu Cristina Sorana, Manoleli D.,  2003 - Impactul asupra Industriei, Agriculturii şi Utilităţilor Locale al Implementării Directivelor Europene legate de Apă (The Impact on Industry, Agriculture and Local Utilities of Implementing some EU Water Directives), Editura Institutului European din România, Bucureşti, Ediţie bilingvă, ISBN 973-8622-9-8, 73 pp 

Manoleli D., Andrăşanu A., Ciolpan T., Cogălniceanu D., Dragomirescu L., Ghinea Viorica, Radu C., 1996 - Sistemul european de credite transferabile în Facultăţile de Biologie, Geologie şi Geofizică, Geografie, Ed. Geomedia, Bucureşti,  63 pp  

4. ARTICOLE  ARTICOLE / STUDII PUBLICATE  ÎN REVISTE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ  RECUNOSCUTE  

Gheorghe Iuliana Florentina, Manoleli D., Biriş I., Ţopa – Stan Sorana, 2005 - Les deficiences de la transposition des annexes de la Directive „Habitats” dans la Loi roumaine 462 / 2001, Contribuţii Botanice, XL, 329 – 340) 

Surugiu V., Manoleli D., 1999 -  Nouvelle contribution a l’etude des Annelides Polychetes de la Region d’Agigea (Littoral Roumain), Analele Ştiinţifice ale Universităţii „A.I.Cuza” Iaşi, s.Biologie animală, XLIV-XLV: 20 – 24

Manoleli D., Klemm D., Sarbu C., 1998 - Haemopis caeca (Annelida: Hirudinea: Arhynchobdellida: Haemopidae), a new species of troglobitic leech from a chemoautotrophically based groundwater ecosystem in Romania, Proc.Biol.Soc.Washington, 111 (1) : 222 – 229 -

 Manoleli D., 1997 - Ecology and National Security, International Studies, 2: 55 - 72 

Manoleli D., 1995 - Guide Marks for Environmental Legislation Regulating the Renewable Resources Utilization – The Environment, 6, 1:13-16 

Panin N., Secrieru D., Manoleli D., Reznik V., Fesiunov O., Nazarenko M. F, 1992 - The ecological conditions in the North-Western part of the Black Sea. A brief description of the Romanian – Ukrainian Ecological Researche of R/V „Antares” Campaign in the Black Sea, The Environment, 3,1:27-34  

Manoleli D., 1990 - Contribution a la connaissance des Polychetes (Annelides, Polychetes) du littoral tripolitaine, J.Lybian Mar.Biol., 23 : 13 - 18 

Manoleli D., 1981 - Perspectives d'evolution du complexe lagunaire Razelm - Sinoe (Roumanie) du point de vue biologique. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 27, 4:139-141 

Manoleli D., 1980 - Les populations de polychetes des eaux saumatres oligihalines. Quelques observations et problemes. Trav. Mus. Hist. Nat. "Grigore Antipa", 21, p. 111-129 

Dumitrescu D., Murariu D., Găldean N.. Manoleli D., 1979 - Les conferences publiques donnees au Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", durant les annees 1953 - 1978. Trav. Mus. Hist. Nat. "Grigore Antipa"durant les annees 1953 - 1978. Trav. Mus. Hist. Nat. "Grigore Antipa", 20 : 687-718 () 

Manoleli D. & Muller G. I., 1979 - Les contributions dans la domaine de l'Oceanologie et de Limnologie. In: Le professeur Mihai Băcescu a son 70-eme anniversaire. Trav. Mus. Hist. Nat. "Grigore Antipa", 20:564-569 () 

Manoleli D., 1979 - La bibliotheque du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" Trav. Mus. Hist. Nat. "Grigore Antipa", 20:827-839 

Manoleli D., Mihai - Bardan Alina, Găldean N., 1979 - Etude preliminaire sur les biocenoses de quelques sources du Bassin du Neajlov (Plaine Roumaine). Trav. Mus. Hist. Nat. "Grigore Antipa", 20:189-202 () 

Băcescu M., Manoleli D., Dumitrescu D., 1979 - Les criteres phylogenique dans l'expositios publique du Museum d'Histoire naturelle "Grigore Antipa". Problemes et solutions. Newsletter Nat. Hist. Mus., 5, 6:35-37 

Manoleli D., 1979 - Les modifications survenues ces 30 dernieres anneea dans la composition de la faune benthique roumain (Mer Noire), Atti. Soc. tosc. Sci. nat. Mem., Ser. B, 86 suppl.:152-159 

Manoleli D.  & Guţu M., 1977 - Le Lac Belona (Eforie Nord, Mer Noire). L'eutrophisation et l'evolution generale des structures hydrobiologiques. Rapp. Comm. int. Mer Medit. , 24, 4:101-102  

Cristea Veronica & Manoleli D., 1977 -  Conspectus de la faune de Sangues (Hirudinea) de la Roumanie avec une clef de determination. Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 18:23-56 

Manoleli D., 1977 - La structure, la texture et la composition mineralogique des tube de Hypania invalida et Hypaniola kowalewskii (Polychaeta, Ampharetidae) du Danube. Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 18 :9-15  

Manoleli D., 1976 - Invertebres aquatiqes. In: Contributions a la connaissance de la faune du Departement Vrancea (Romanie). Trav. Mus. Hist. nat. " Grigore Antipa", 17:251-258 

Manoleli D., 1976 - Sur la biologie et l'ecologie de l'espece Erpobdella monostriata  Gedr., Pawl. 1948 (Hirudinea, Erpobdellidae). Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 17:1-7 

Manoleli D., 1975 - On the biology, distributions and origin of Polychaetes from the Danube and the Danube Delta. Trav. Mus. Hist. nat. " Grigore Antipa", 16:25-33 

Manoleli D., Gruia L. & Nalbant T., 1974 - Quelques considerations ecologiques sur la vie benthique de la Baie Musura (Mer Noire). Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 15: 149-172  

Gruia L. & Manoleli D., 1974 - Considerations sur le role des algues dans la norriture des Polychetes reliqes ponto - caspiens du Danube. Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 15: 23-30 

Manoleli D., 1974 - Contributions to the knowledge of the Hirudinea from the eastern Romanian Plain and from the Monts of Vrancea. Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 14:79-83 

Manoleli D., 1973 - Contribution a la connaissance de la faune de Polychetes des fond a Phyllophora du littoral roumain de la Mer Noire. Rapp. Comm. int.Mer Medit., 22, 4:75 

Manoleli D.  & Telembici A., 1972 - Donnes concernant l'hydremie et la dynamique des ions de Na, K, Ca et Mg chez quelques Polychetes mis en differentes conditions de salinite. Rapp. Comm. int. Mer Medit., 21, 9: 651-653  

Manoleli D., 1972 - A new species of leech Limnatis bacescui sp. nov. (Hirudinea, Hirudinidae). Rev.roum.Biol., ser. Zool., 17,4: 237-239 

Manoleli D., 1972 - Contributions concernant la systematique et la distribution du genre Erpobdella  de Blainville 1818 (Hirudinea, Erpobdellidae) en Roumanie. Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 12:39-44 

Guţu M.& Manoleli D., 1971 - Contribution a la  connaissance de la faune du Lac Belona (Eforie Nord, Mer Noire) avec references speciales a certaines hydrozoaires (Leptolida). Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 11: 25-31 

Manoleli D., Telembici A., 1970 - Quelques donnees concernant l'hydremie et la teneur en ions de K, Na, Ca et Mg chez quatre especes de Polychetes du Lac Belona (Roumanie). Trav. Mus. Hist.nat. "Grigore Antipa", 10:33-41 

Manoleli D., 1968 - Date speciale asupra polichetelor din dreptul Staţiunii de la Agigea. Stud. Cerc. Biol., ser. Zool., 19, 6: 509-515  

aRTICOLE / STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE RECUNOSCUTE DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE 

Manoleli D., 2003 - Integrated Environmental Field Activities as a special kind of human resources formation inside the Universities, 181 - 191 in: Roy Wiehn and Bedrich Moldan Eds. - Umwelt und Universitaten in Europa, Prager Symposium Marz 2003, Edit.Universitat Konstanz 

Manoleli D., 1994 - Principiul subsidiarităţii în problemele de mediu din România in : E Constantinescu Risc şi politica ecologică ăn România pg: 65-74, Nefrit Publishing House, Bucharest 

Vădineanu A.  & Manoleli D., 1991 - Environmental Status Report. România, UICN Publ., 45 pp.  

Manoleli D., 1988 - The Lower Danube Benthic Communities: ways of building structure diversity and adaptive strategies. XXIV Congress of the International Ass. Limnol., Abstr. Papers, Munich, p. 95 

Manoleli D., 1988 - Contribuţii la studiul unor anelide (Polichete, Hirudinee) dulcicole şi salmastre din Dobrogea şi Câmpia Română. Rezumat al tezei de doctorat, 24 pp, Universitatea Bucureşti, Ministerul Învăţământului 

Manoleli D., 1981 - References bibliographiques concernant les eaux saumatres mediteranneennes. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 27, 4:45-87 

Manoleli D., 1981 - Rapport bibliographique sur les eaux a salinite variable de la Mediterrannee et de la Mer Noire (1978 - 1980). Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 27, 4:27-43 

Manoleli D., 1979 - References bibliographiques concernant les soumises aux variations de salinite (1976 - 1978). Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 25/26, 3:57-98 

Manoleli D., 1979 - Rapport sur les travaux recentes concernant les eaux soumises a salinite variable mediterranneennes (1976 - 1978). Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 25/26, 3:23-53 

Nalbant T. & Manoleli D., 1978 - Locul sistematicii şi al taxonomiei în cadrul ştiinţelor biologice. În: Radu Codreanu (sub. red.). Probleme de biologie evoluţionistă. Taxonomie şi speciaţie, Ed. Acad. RSR, Bucureşti, p. 61-66  

Manoleli D. & Nalbant T., 1975 - Betrachtungen uber den ein fluss des Donau Aestuars auf die Verteilung und die Biomasse der Bodenfauna im St. Georg Arm. Wiss. Kurzreferate XVIII Arbeitstag. Intern. Arbeitsgem. Donauforsch, 2 :68-73  

alte publicaţii 

Manoleli D., 2003 - Central Administration and accession to the European Union in: The Map of Players and Issues of the Accession to the European Union, , Published by Open Society Foundation, Bucharest, Ed.Exclus S.R.L, p.21-35 

Manoleli D., 1996 - Monitoringul şi participarea publică în Programul Bazinului Dunării în: *** Monitorizarea cu participare publică a poluării apelor pe afluenţi ai Dunării, p.3-10, Edit.ARS DOCENDI, Bucureşti 

Manoleli D., 1995 - Politica de mediu a întreprinderilor – Auditul de Mediu în: CECPT Vol.Management şi politici de mediu, p. 24 – 36, INDE, Bucureşti 

Manoleli D., 1995 - Repere pentru legislaţia de mediu care reglementează utilizarea resurselor regenerabile în CECPT Vol. Management şi politici de mediu, pg.46-52, INDE, Bucureşti 

Dumitrescu D.  & Manoleli D., 1989 - Asupra formării, perfecţionării şi specializării personalului din muzeele de ştiinţe naturale din România. Cercetări de conservare şi restaurare, Muzeul Naţional de Istorie, 2: 61-78 

Manoleli D., Găldean N., 1982 - Configuraţia structurală a biocenozelor unor izvoare din Câmpia Română. Probleme de metodologie, p.23 –32 , În vol.*** "60 de ani de speologie în România" , Ed.Acad., Bucureşti  

Manoleli D., Cure Victoria, Breier Ariadna & Ioniţă Reveica, 1982 - Originea, evoluţia şi funcţiile ecosistemelor lagunare. În: Lucrările simpozionului de Ecologie 26 - 29 mai 1980 Constanţa, Pontus Euxinus, II: 281-287  

Manoleli D.  & Muradian Zarui, 1978 -  Mihai Băcescu la 70 de ani. Revta Muz. , 7:64-66  

Dumitrescu D.  & Manoleli D., 1972 -  Metode de colectare, preparare şi conservare a nevertebratelor. Natura, 3:64-75 ()Manoleli D., 1969 - Contributions a l'etude de la dynamique des polychetes du littoral roumain de la Mer Noire devant la Station de Recherches Marines d'Agigea. Lucr. Stat. Cerc. mar. "Prof. Ioan Borcea", Agigea, 3:77-85 

publicaţii electronice 

Manoleli D., 2001 - Principiile Dezvoltării durabile - Curs pentru Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti şi pentru Scoala Superioara de Ştiinţe Politice si Administrative (Master de Politici Publice, Înavăţământ la distanţă), CDrom, 140 pp. 

M.Duţu, M.Nistor, D.Manoleli, C.Sârbu, 2003 - The situation in Romania regarding Legislation on Environmental Impact Assessment, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr 10 pp 

M.Nistor, D.Manoleli, C.Sîrbu, M.Duţu, 2003 - Romanian Experience in the Field of EIA application and Cooperation – Case Studies, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr 20 pp.,  

D.Manoleli, C.Sârbu, M.Duţu, M.Nistor, 2003 -  The role of International Financing Institutions in the transbounadry-subregional application of EIA Rules and Procedures (EIB, EBRD, World Bank), Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 9 pp 

D.Manoleli, M. Nistor, C. Sârbu, M.Duţu, 2003 - Summary of the Romanian EIA System and Comparison with World Bank Requirements,  Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr,, 8 pp.  

D.Manoleli, M.Nistor, C.Sârbu, M.Dutu, 2003 - Proposed amendments to the Romanian EIA System for Compatibility with World Bank OP 4.01., Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 2 pp 

D.Manoleli, C.Sârbu, M.Dutu, M.Nistor, 2003 - Project Cycles and EIA Process, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 6 pp 

C.Sârbu, D.Manoleli, M.Duţu, M.Nistor, 2003 - Trans-frontier projects on Romanian Boorder, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 4 pp 

M.Duţu, M.Nistor, D.Manoleli, C.Sârbu, 2003 -  Concluding new bi-lateral agreements on Transboundary EIA, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 2 pp.  

M.Nistor, M.Duţu, D.Manoleli, C.Sârbu, 2003 - Current Legal and Institutional Status Evolution in Romania in Regard to EIA in a Transboundary Context, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 15 pp 

D.Manoleli, C.Sârbu, M.Duţu, M.Nistor, 2003 - General aspects as Framework for establishing EIA on Romanian Border, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 3 pp.  

C.Sârbu, M.Nistor, D.Manoleli, M.Duţu, 2003 - Main Principles in the Spatial Planning activities than can define specific Environment Impact Assessment for Transboundary Areas, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 16 pp.  

M.Duţu, D.Manoleli, M.Nistor, C.Sârbu, 2003 - Proposal for a Bilateral / Subregional Agreement on Cooperation for Prevention and Control of Transboundary adverse impact on the Environment and for Implementing Procedures for EIA in a Transboundary Context – Model 1, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr, 14 pp.

M.Nistor, M.Duţu, D.Manoleli, 2003 - Brief Presentation of the SEA Protocol to the Espoo Convention, Ed. Nomos y Physis, Athens, Greece, Digital Publication, www.nomosphysis.org.gr,, 3 pp.

Manoleli D, coord., Cogalniceanu D., Ciolpan O., Gheorghe Iuliana, Biriş I., Ruşti D., Palcu D., 2005 - Third National Report on Convention of Biological Diversity, Romania, UNDP-GEF Project PIMS 3456 – Activity 21, 163 pp, Electronic Publication, http://www.biodiv.org/doc/world/ro/ro)

Niculescu T., Lazareviciute Ieva, Franzke J., Tragl Stephanie, Darulova Marta, Nakrosis V., Vilpisauskas R., Manoleli D, 2005 – Reference Guide for Horizontal Integration-Administrative Capacity Building in Prospective and New EU Member States, NISPAcee, Bratislava, ISBN 80-89013-22-8, 118 pp  inclusiv pe http://www.nispa.sk/_portal/publication_details.php?p_id=100&style=eb

 recenzii 

Manoleli D., 1981 - Conquerants des profondeurs, Alexandru Marinescu, Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 176 p. Livres Roumaines, 2:12-13 (recenzie) 

Manoleli D., 1979 - Probleme de biologie evoluţionistă. R. Codreanu (sub. red.), Ed. Academiei Bucureşti, 178 pp. , Stud. Cerc. Biol. Ser. Biol. Anim., 31, 2:192 (recenzie) 

Manoleli D., 1977 - Perspectives in Zoology. In: International Series of Monographs in Pure and Applied Biology, Zoology Division, vol. 51 by Alan Boyden, Pergamon Press, Oxford, New - York, Toronto, Sydney, Braunschweig, XII - 288 pp. Trav. Mus. Hist. nat. "Grigore Antipa", 18:416 –418(rec.) 

Manoleli D., 1974 - Abysal environment and ecology of the World oceans. R. J. Menzies, R. Y. George & C. T. Rowe, J. Wiley & Sons, New-York, London, Toronto, 1973,488 pp. Stud. Cerc. Biol. ser. Zool., 6 : 602-604 Manoleli D., 1972 - Contributions on the biology of the Gulf of Mexico. W. E. Pequegnat, F. A. Chase jr., Houston Texas, 1970, vol.I, 230 pp.,28 figs. Stud. Cerc. Biol. ser. Zool., 6:593-594 (recenzie)

Last Updated ( Wednesday, 28 April 2010 )
 
Next >